pieniądze

Podwójna emerytura do końca życia. Seniorzy muszą złożyć 2 wnioski.

Podwójną emeryturę dożywotnio mogą otrzymać także osoby, które urodziły się po 31 grudnia 1948 roku i przez okres minimum 25 lat opłacały składki w KRUS oraz jednocześnie osiągnęły wiek emerytalny. Jeżeli osoby te złożą oba wnioski w obu urzędach, wówczas zostanie im wypłacone podwójne świadczenie. 


Niektórzy seniorzy mogą otrzymać podwójne świadczenie emerytalne, które będzie im wypłacane dożywotnio. Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie może jednak wypłacać dożywotnio podwójnego świadczenia i aby je otrzymać, seniorzy muszą złożyć wnioski do odpowiednich miejsc.

Wpis odwiedziło 692 gości