Jonowanie – co oznacza dla naszego zdrowia

Jonizacja – jest to  zjawisko powstawania jonu, czyli kationu bądź anionu, z obojętnego atomu lub cząsteczki. W ten sposób powstają wolne jony dodatnie i swobodne elektrony, które przyłączając się do obojętnych atomów tworzą jony ujemne. Środowisko w którym żyjemy […]