Punkty informacyjne w Białej Podlaskiej

Poniżej miejsca gdzie można zasięgnąć informacji o funduszach unijnych.

 

Obsługa biznesu:

Lubelska Fundacja Rozwoju
ul.Piłsudskiego 13 lok.11, wejście od ul. Ks. Bieńkowskiego
tel./fax 83 344 06 50,  607 591 190
e-mail:marcin.krac@biznespozyczka.eu

Bialskopodlaska Izba gospodarcza
ul.Warszawska 12c
tel. 83 342 46 68, 83 343 75 07
e-mail:bpig@tnet.pl
dyrektor biura izby Wiesław Skabara
prezes Eugeniusz Izdebski
Celem statusowym BPIG jest obrona interesów gospodarczych ich członków, promocja przedsiębiorczości oraz wspieranie rozwoju gospodarczego regionu.

Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego
ul.Stacyjna 4a 
tel. 83 343 23 08, 609 099 377, 603 928 413, 603 912 149
e-mail: bsrr@tnet.pl

Lubelska Izba rolnicza
Oddział w Białej Podlaskiej
ul.Brzeska 41
tel. 83 344 30 14, 83 342 00 32

Cech Rzemieślników i Przedsiębiorczości
ul. Moniuszki 20
tel.83 344 34 35, 83 344 42 30
kierownik Stanisław Czech

Wojewódzki Urząd Pracy
Oddział w Białej Podlaskiej
ul. Warszawska 14
tel. 83 343 45 63
dysponuje ofertami pracy za granicą

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Brzeska 101
tel. centrala 83 341 65 00