Zanieczyszczenie powietrza a zdrowie

Zanieczyszczenia powietrza, takie jak drobne pyły zawieszone PM 2,5 (aerozole atmosferyczne o średnicy nie większej niż 2,5 μm) są bardzo szkodliwe dla ludzkiego zdrowia. Przyczyniają się do chorób serca oraz udarów, które są najczęstszymi przyczynami przedwczesnych zgonów spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza. Powodują również choroby płuc i raka płuc.
Problem zanieczyszczenia powietrza i jego wpływu na zdrowie jest poważny, dlatego UE postawiła sobie za cel zmniejszenie liczby przedwczesnych zgonów z powodu narażenia na drobny pył zawieszony o ponad 55 proc. do 2030 rok (w porównaniu do danych z 2005 roku).

Wpis odwiedziło 617 gości