Informacje nt projektu „Wykorzystanie walorów przyrodniczych doliny Krzny do celów edukacyjnych i turystycznych”

Zakończono ocenę merytoryczną projektu pn. „Wykorzystanie walorów przyrodniczych doliny Krzny do celów edukacyjnych i turystycznych”

 

Szczegóły

 

 

Wpis odwiedziło 1 177 gości