Teleopaska dla seniora

Polski Związek Emerytów , informuje o opaskach dla seniorów:

O wsparcie mogą zwrócić się seniorzy, którzy:
• są mieszkańcami miasta Biała Podlaska 65+
•mają problem z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia,
• prowadzą samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkają z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im
wystarczającej opieki.

W ramach programu zakwalifikowane osoby (planowane wstępnie 200 osób) otrzymają opaski bezpieczeństwa zakładane na nadgarstek, wyposażone w kartę SIM oraz w przycisk alarmowy SOS, umożliwiające połączenie z Centrum Teleopieki w przypadku potrzebnej pomocy lub w sytuacji nagłego pogorszenia samopoczucia czy zachorowania jej użytkownika.

Opaski pozwalają ponadto na monitorowanie przez Centrum Teleopieki funkcji życiowych, posiadają funkcję pomiaru
temperatury, ciśnienia, pulsu, saturacji oraz lokalizacji użytkownika.

Korzystanie z opaski bezpieczeństwa jest bezpłatne.

Na razie program będzie realizowany do 31 grudnia 2022 r., potem będzie przedłużenie.
Aby przystąpić do programu należy wypełnić kartę zgłoszeniową i złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy w Białej Podlaskiej ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 24 lub za pośrednictwem poczty.

Więcej informacji na temat udzielanego wsparcia można uzyskać w tut. MOPS
pod nr telefonu 83 343 33 50, 83 343 49 80, 83 343 49 83,
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00 oraz na stronie internetowej:

https://mops-bialapodlaska.pl.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do biura Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów będziemy pomagać w wypełnianiu druków i współpracować z MOPS

Wpis odwiedziło 299 gości