Próba Seniorów Klubu Literackiego Walerianki

Na zdjęciu od lewej: Zygmunt Haczkur, Zofia Pawłowicz, Ryszard Jałtuszewski, Anna Bańbura, Henryk Buczyłlo.

Wpis odwiedziło 1 445 gości