Erasmus+ Edukacja dorosłych to naprawdę jest łatwe!

W dniu 29 września 2021 r.  zapraszamy na spotkanie online wspierające organizacje prowadzące niezawodową edukację osób dorosłych.

Ideą spotkania jest to, aby uczestnicy po jego zakończeniu byli gotowi do skutecznego złożenia wniosku o dofinansowanie projektów partnerskich na małą skalę w terminie do 3 listopada 2021 r.

Podczas spotkania zostanie przedstawiona specyfika sektora Edukacja dorosłych oraz założenia projektów na małą skalę (akcja 2), a także jakie działania warto opisać we wniosku. Krok po kroku opowiemy co zrobić, aby złożyć wniosek, gdzie szukać inspiracji i partnerów do projektu międzynarodowego.

Do wzięcia udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli organizacji prowadzących działania na rzecz edukacji dorosłych np. organizacje pozarządowe, instytucje kultury, uniwersytety trzeciego wieku, kluby seniora i inne.

senior

O dofinansowanie w tym sektorze programu Erasmus+ mogą ubiegać się organizacje działające w obszarze formalnej, pozaformalnej i nieformalnej edukacji dorosłych o charakterze niezawodowym, takie jak np.: organizacje pozarządowe, uniwersytety trzeciego wieku, uniwersytety ludowe i otwarte, instytucje kultury, ośrodki pomocy społecznej, szkoły ogólnokształcące dla dorosłych, urzędy pracy, władze lokalne. W ramach projektów mobilności dorosłe osoby uczące się w tych organizacjach (słuchacze) z określonych grup wymagających szczególnego wsparcia edukacyjnego oraz przedstawiciele kadry edukacji dorosłych mogą uczestniczyć w mobilnościach zagranicznych mających na celu rozwój ich kompetencji. Natomiast w ramach projektów partnerskich kadra i dorośli słuchacze mają możliwość uczestniczyć w działaniach międzynarodowych realizowanych z udziałem partnerów zagranicznych.

Wpis odwiedziło 716 gości