500+

Renta socjalna będzie wyższa

Od 1 września rośnie wysokość renty socjalnej.

Podwyżka wynika z zmiany przepisów. W województwie lubelskim podwyżkę otrzyma 18 tysięcy 200 osób. 

Do tej pory renta socjalna wynosiła 865 zł miesięcznie. – Przepisy zrównały kwotę renty socjalnej z kwotą najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy – mówi rzecznik prasowy lubelskiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Małgorzata Korba.

– Od 1 września nowa wysokość świadczenia to 1029,80 złotych, czyli renta będzie wyższa o ok. 160 złotych niż dotychczas. Podwyżka jest przyznawana automatycznie, bez składania wniosków. Osoby pobierające renty socjalne dostaną również wyrównanie świadczenia za czerwiec, lipiec i sierpień 2018 roku. Zakład wypłaci je razem z wrześniową rentą, czyli najpóźniej do końca września.

Osoby pobierające renty socjalne dostaną również wyrównanie świadczenia za czerwiec, lipiec i sierpień. ZUS wypłaci je razem z wrześniową rentą, czyli najpóźniej do końca września.

źródło: https://radio.lublin.pl/news/renta-socjalna-bedzie-wyzsza

Wpis odwiedziło 1 362 gości