Otwarcie Klubu Seniora w Rokitnie

Z incjatywy p. wójta Jacka Szewczuka, przy udziale przedstawicieli Zarządu Rejonowego PZERiI w Białej Podlaskiej v-ce przew. Aliny Wygodnej, sekretarza Haliny Kasprowicz, skarbnik Róży Szelest i Kazimierza Wierzejskiego,

dn.6.04.2018r powstało Terenowe Koło PZERiI w Rokitnie.

Wybrano władze:                       

  • Władysław Gawryluk -przewodniczący   
  • Józef Korniluk-v-ce przew.                                                                                                                 
  • Nela Lewczuk-sekretarz                                                                                                                     

Dnia 18 września 2018r podczas gminnego Dnia Seniora przewodniczący zaprezentował PZERiI wobec wszystkich zgromadzonych na uroczystości seniorów z całej gminy i dokonał wręczenia legitymacji związkowych swoim członkom.

Koło liczy 18 członków.                                                                                                                                 

Dn.30.01 2019r zorganizowane zostało ZIMOWE SPOTKANIE INTEGRACYJNE KÓŁ PZERiI z Białej Podlaskiej i Rokitna ze zwiedzeniem Sanktuarium Błogosławionych Unitów w Pratulinie (zobacz relację) i częścią artystyczno-biesiadną w GIK Rokitno.

UWAGA dodano nowe filmy!

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Wpis odwiedziło 7 888 gości