Maria Skonieczna wyróżniona

zdjęcie: Urząd Miasta Biała Podlaska https://bialapodlaska.pl/5231-biala-podlaska-wyjatkowa-nagroda-dla-marii-skoniecznej

Wśród pięciu wyróżnionych tytułem „Aktywny Senior” podczas Wojewódzkiego Dnia Seniora, uroczyście obchodzonego w lubelskim Centrum Spotkania Kultur, była pani Maria Skonieczna z Bialskiej Rady Seniorów. Podczas gali towarzyszył pani Marii prezydent Michał Litwiniuk, który jako pierwszy przekazał aktywnej bialskiej seniorce gratulacje.


Od 2013 r. Maria Skonieczna jest przewodniczącą bialskiego Oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. W  2019 r. otrzymała status Honorowego Członka Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów za wybitne zasługi oraz działalność na rzecz polepszenia warunków bytu seniorów. 

Pani Maria to niestrudzona organizatorka koncertów, balów dla seniorów, wycieczek, zajęć ruchowych i zajęć rozwijających twórcze umiejętności. 

Wpis odwiedziło 1 088 gości