Malarz – prof. Stanisław Baj

Nagroda ZPAP dla wybitnego malarza prof. Stanisława Baja

Prof. STANISŁAW BAJ Artysta Malarz.

Warszawska ASP. Stanisław Baj Laureat Nagrody im. Kazimierza Ostrowskiego za rok 2019

Stanisław Baj urodził się 2 czerwca 1953 r. w Dołhobrodach nad Bugiem na Podlasiu. Tutaj spędził dzieciństwo i wczesną młodość oraz ukończył szkołę podstawową. W latach 1968–1972 kontynuował naukę w Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu.

Następnie w latach 1972–1978 studiował malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie pod kierunkiem profesorów: Michała Byliny, Jacka Siennickiego i Ludwika Maciąga.

Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w pracowni profesora Ludwika Maciąga. W roku 1982 rozpoczął pracę dydaktyczną na macierzystej uczelni. W 2002 roku został profesorem zwyczajnym Wydziału Malarstwa, gdzie obecnie prowadzi pracownię dyplomującą. W latach 2006–2013 pełnił funkcję prorektora do spraw dydaktycznych warszawskiej ASP. W latach 1996–2001 prowadził seminaria z rysunku i malarstwa w Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie.

Dorobek artystyczny Stanisława Baja obejmuje malarstwo, rysunek i grafikę. Jest autorem ponad 100 wystaw indywidualnych w kraju i za granicą oraz uczestniczył w ponad 100 wystawach zbiorowych. Jego prace znajdują się w zbiorach muzeów polskich i kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą. Artysta życie i pracę twórczą dzieli między Warszawę i rodzinne Dołhobrody.

„Synu, w dobrym wytrzymać to nie jest żadna rzecz, ale w złym i być człowiekiem to jest wielkie cóś”

Słowa Mamy -Marii Baj do syna Stanisława

O Stanisławie Baju – człowieku i artyście – nie sposób opowiedzieć w oderwaniu od jego korzeni – nadbużańskiej wsi Dołhobrody w powiecie włodawskim, gdzie się urodził i gdzie stał się malarzem. To rzeka oraz najbliżsi jej ludzie są głównymi „bohaterami” jego obrazów – przejmująco pięknego świadectwa człowieczeństwa i natury.

„Mówi się, że gdzie człowiek się urodził, ziemia jego kołyską. I śmierć jakby się z powrotem do niej tylko położyła. I buja cię, buja, aż stajesz się znów nie narodzony, nie poczęty”.

Wpis odwiedziło 570 gości