Karta Dużej Rodziny

 

Mogą starać się o nią wszyscy rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu przynajmniej troje dzieci. Wiek przestaje mieć znaczenie i nieistotne jest, ile lat mają dzieci w momencie wydania Karty Dużej Rodziny.

Karty przyznawane są przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania. Ważne, aby w chwili składania wniosku o Kartę Dużej Rodziny, spełniać wszystkie wymagania związane z wydaniem karty. Jeśli w momencie składania wniosku rodzina nie będzie miała na utrzymaniu przynajmniej 3 dzieci, karta nie będzie mogła zostać wydana.

 

 

Wpis odwiedziło 1 667 gości