ZAPRASZAMY!!! BAWMY SIĘ RAZEM CZYLI INTEGRUJMY SIĘ !!!

KOLEŻANKI I KOLEDZY SENIORZY!!!
OBECNI I PRZYSZLI SENIORZY!!!
EMERYCI I RENCIŚCI CIESZĄCY SIĘ ZDROWIEM !!!


Z okazji setnej rocznicy powołania Policji Państwowej oraz Święta Policji,

Koło Emerytów i Rencistów Policji w Białej Podlaskiej


organizuje w niedzielę dnia 21 lipca 2019 r.
samochodowo – motocyklową wycieczkę rodzinną
w ramach V Rajdu pod nazwą”Nasza Historia”.


Zapraszamy do udziału w rekreacyjno-krajoznawczej imprezie wszystkich chętnych użytkowników samochodów i motocykli wraz z osobami towarzyszącymi.


Na mecie Rajdu w bardzo atrakcyjnym miejscu organizujemy koszyczkowe spotkanie integracyjne przy ognisku.


Regulamin Rajdu poniżej.
Udział w wycieczce bezpłatny.
Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa do Komandora Rajdu (telefon oraz e-mail w regulaminie).
Zgodnie z propozycją termin zgłaszania uczestnictwa przedłużyliśmy do dnia 5 lipca 2019 r. r. Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.


REGULAMIN V RAJDU SAMOCHODOWO-MOTOCYKLOWEGO
Z OKAZJI ŚWIĘTA POLICJI
„NASZA HISTORIA”

I. Charakter i cele rajdu : Zorganizowana turystyka motorowa z elementami rajdowej nawigacji drogowej, zwiedzanie obiektów zabytkowych i historycznych Białej Podlaskiej oraz bialskopodlaskiego regionu, propagowanie kultury i bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz utrwalanie wiedzy z zakresu I pomocy przedmedycznej ofiarom wypadków drogowych.

II. Organizator: Koło Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji w Białej Podlaskiej

III. Współorganizatorzy: Klub Motocyklowy „GROM”, Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej i Stowarzyszenie „Bialska Drogówka 1960 – 1990”

IV. Termin : 21.07.2019 r. (niedziela). Zbiórka uczestników o godz. 10.30 na parkingu Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej Plac Wojska Polskiego 23. Godz. 11.00 odprawa rajdowa w świetlicy KMP

V. Uczestnicy: W rajdzie mogą uczestniczyć nieodpłatnie wszyscy chętni automobiliści i motocykliści spełniający warunki prawne uczestnictwa w ruchu drogowym

VI. Trasa rajdu : Trasa rajdu, opisana w karcie rajdowej prowadzi drogami publicznymi utwardzonymi z krótkimi odcinkami dojazdowymi do obiektów drogami innymi. Długość trasy rajdowej 60 – 80 km. Na trasie rajdu- zadania turystyczne oraz sprawdzian wiedzy z przepisów ruchu drogowego, I pomocy przedmedycznej i obsługi pojazdu. Przejazd trasy zgodny z przepisami ruchu drogowego

VII. Punktacja rajdowa: Trasę rajdu należy pokonać w wyznaczonym czasie w którym uwzględnia się zwiedzanie obiektów i wykonywanie innych zadań. Zwycięzcą zostanie załoga z najmniejszą ilością punktów karnych ze wszystkich konkurencji. Konkurencje i punktacja podana zostanie na odprawie.

VIII. Puchary i nagrody: Przewiduje się puchary dla najlepszych uczestników (I-III miejsca) w kat. samochodów i motocykli (kierowcy i piloci), oraz wyróżnienia dla najmłodszego i najstarszego uczestnika rajdu.
Fundatorzy pucharów i nagród podani zostaną na odprawie.

Uwaga końcowa: Uczestnictwo w rajdzie jest dobrowolne, na własną odpowiedzialność a organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody własne lub szkody spowodowane osobom trzecim w trakcie imprezy. Wszyscy kierowcy mają obowiązek posiadania aktualnego ubezpieczenia komunikacyjnego i zachowania na rajdowej trasie szczególnej ostrożności, niezbędnej do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. W samochodach mogą podróżować poza załogą osoby towarzyszące. Na mecie rajdu przewidujemy ognisko (grill) w formie koszyczkowej. Przydatne wyposażenie: Notatniki i długopisy. Zapisy i bliższe informacje tel. 732 816 080 e-mail : passat_grom@wp.pl.

Komandor Rajdu
Zdzisław Kozłowski

UWAGA: Bliższe informacje rajdowe na stronie www.drogowkabp.pl

Wpis odwiedziło 1 097 gości