PZERII w B.P. dn. 25 maja zaprasza do PUŁAW i CZARNOLASU

Hej seniorko hej seniorze!

Echo hen daleko niesie!

Z Klubem Podróżnika odwiedź

Znane miejsce w Czarnolesie!!!

Kochanowski Jan i twórczość,

Jego wiersze , Jego treny

Ale przedtem park w Puławach,

Czartoryskich czasy, sceny.

A co dalej spytaj o to…

O G Ł O S Z E N I E !!!


Klub Podróżnika przy PZERiI organizuje
wycieczkę do Puław i Czarnolasu
w dniu 25 maja 2019 r. / sobota/.

PROGRAM WYCIECZKI:
– zwiedzanie Muzeum Czartoryskich i parku w Puławach ;
– obiad w Czarnolesie;
– zwiedzanie Muzeum Jana Kochanowskiego;
– spotkanie integracyjne uczestników wycieczki przy ognisku w parku czarnoleskim.

Koszt wycieczki 80zł/osoba.

Zapisy z wpłatami przyjmuje Bożenna Górecka w biurze PZERiI ul.Brzeska 41 w
każdy poniedziałek i czwartek w godz. 10.00 – 12.00

Z A P R A S Z A M Y !!!


 

Wpis odwiedziło 1 086 gości